Høsten nærmer seg og det betyr begynnelsen på et nytt semester. Kanskje er dette ditt første semester ved NHH? Da håper vi du vil søke Aksjonsuken 2019!

Aksjonsuken er en årlig innsamlingsaksjon arrangert av førstekullistene på NHH i samarbeid med UNICEF Norge. Alle pengene som samles inn går uavkortet til UNICEF og utdanningsprosjektet Education for Malawi, og bidrar blant annet til bygging av skoler og utdanning av lærere i et av verdens fattigste land. I år foregår aksjonen fra 2.-7. september.

Utdanning gjør barn i stand til å skape en bedre fremtid. Både for seg selv og for samfunnet de lever i. Vårt mål er å samle inn mest mulig penger, så vi kan være med på å gi barn i Malawi en sikrere fremtid, og til det trenger vi DIN hjelp.

Dette er en uke fullspekket med aktiviteter arrangert utelukkende av førstekullister, i regi av NHH Aid. Som ny student ved skolen vil Aksjonsuken være en super introduksjon til studentforeningen, samt en gylden mulighet til å bli kjent med andre engasjerte førstekullister!

Vi gleder oss masse – og det håper vi DU også gjør.

Mer informasjon følger!