Project Description

EDUCATION FOR MALAWI

Fra 2012-2017 har vi i Malawi på bare 5 år bygget 200 skoler, utdannet 3500 lærere og trent over 200 skoleledere i hvordan man skal utøve ledelse.

Alle pengene NHH Aid samler inn går uavkortet til UNICEF og utdanningsprosjekteter som vi har i Malawi. Fra 2012-2017 har vi i Malawi på bare 5 år bygget 200 skoler, utdannet 3500 lærere og trent over 200 skoleledere i hvordan man skal utøve ledelse. I forbindelse med dette, har vi også støttet utdanning rundt hygiene og menstrasjonsutdanning for jenter. Denne 5 års perioden gikk under UNICEF sitt arbeid for å bedre skolefasiliteter, et prosjekt kalt «Schools for Africa».

I 2018 inngikk vi et nytt prosjekt med UNICEF i Malawi, som vi har kalt «Education for Malawi». Nå skal vi ikke bare bygge skoler og utdanne lærere, men fokusere på helheten rundt barna som skal gå på skolen. Er ikke barnet frisk, med tilgang på rent vann og et trygt miljø rundt seg. Er ikke rammene for læring gode. Dette er noe som også må jobbes med i Malawi, samtidig som vi skal bidra til skolebygging. Også fokus på innovasjon og bruk av digitale verktøy i utdanningen er viktig, dette er noe vi støtter gjennom NHH Aid sitt nye prosjekt med UNICEF «Education for Malawi»