STYRET

Vår visjon er et NHH Aid for hele skolen, som jobber tett med våre samarbeidspartnere, og som legger forholdene til rette for en best mulig Aksjonsuke

Sindre Riediger
Sindre RiedigerLeder
Edvard Hjetland Nielsen
Edvard Hjetland NielsenØkonomiansvarlig
Martha Schøyen Raaum
Martha Schøyen RaaumInformasjonsansvarlig
Solveig Mildestvedt
Solveig MildestvedtProsjektansvarlig
Ramya Harinny Mahesparan
Ramya Harinny MahesparanArrangementansvarlig
Simen Tveit Holen
Simen Tveit HolenMarkedsansvarlig

KJERNESAKER

Fornye Aid gjennom en ny satsning på Aksjonsuken. For å nå målet om å smale inn mest mulig penger, der det viktig at 1. Kullistene ikke står alene i hele prosessen. Vi skal derfor hjelpe til å forberede selve Aksjonsuken, ved blant annet å gjøre grovarbeidet som søknader og tillatelser, slik at Aksjonsuken-styret kan fokusere på å engasjere medstudenter og næringslivet.

Forbedre samarbeidet med skolen og UNICEF. Vi er en organisasjon knyttet til skolen, og burde derfor støtte oss i større grad til NHH sin kompetanse gjennom hele året og under selve Aksjonsuken. Det å bruke NHH sin kompetanse på næringskontakt og markedsføring er noe vi mener kan bedre NHH Aid sitt arbeid.  UNICEF har mange samarbeidspartnere som det ikke har vært noen tradisjon å bruke i NHH Aid sitt arbeid. Dette er noe vi vil endre, slik at UNICEF sine ressurser også kan brukes i NHH Aid sitt arbeid.

Forankring blant eleven på skolen. Det å få Aid implementert enda sterkere hos elevene og idrettslagene vil gagne vårt arbeid, og gjøre engasjementer rundt Aid og Aksjonsuken mye større. Dette vil vi gjøre ved å bedre dialogen med alle underutvalgene og idrettslagene, gi tydeligere informasjon, og være mer tilstede der studentene er.