FORMÅL

Et samarbeid med UNICEF

Alle pengene NHH Aid samler inn går uavkortet til UNICEF og utdanningsprosjektet “Education for Malawi”. Prosjektet bidrar blant annet til bygging av skoler og utdanning av lærere i et av verdens fattigste land. Siden pengene vi samler inn går uavkortet til UNICEF, tilfaller alle driftskostnader Studentforeningen ved Norges Handelshøyskole. 

Schools for Africa

I perioden 2012 - 2017, samlet NHH Aid inn penger til inntekt for UNICEF-prosjektet "Schools for Africa". Prosjektet arbeidet med å gi flere barn skolegang ved å bedre utdanningsfasiliteter og opplæring i Malawi. På bare fem år bidro NHH Aid til å gi 200 skoleledere kurs i ledelse, bygge 200 nye skoler og utdanne 3500 nye lærere i Malawi.

Education for Malawi

I 2018 inngikk NHH Aid et nytt samarbeid med UNICEF om prosjektet som fikk navnet "Education for Malawi". Prosjektet har et bredt perspektiv som strekker seg utenfor bygging av skoler og utdanning av lærere. "Education for Malawi" arbeider for å bryte ned barrierer som forhindrer barn fra å gå på skolen og sikre nødvendige rammer for et godt læringsmiljø. I 2023 ble det besluttet å videreføre dette prosjektet.